w Grodzisku Mazowieckim

Grodzisk Mazowiecki

    Grodzisk Mazowiecki leży w centralnej Polsce, blisko głównych szlaków komunikacyjnych kraju i liczących się centrów ekonomicznych. To usytuowanie zapewnia nie tylko szybkie połączenie z największym rynkiem stołecznym (30 km do centrum Warszawy), ale daje możliwość łatwego dojazdu do Łodzi, Katowic, Krakowa, Poznania i Gdańska.

Rada Szkoły - aktualności:

Rok szkolny 2019/2020

Podczas posiedzenia w dniu 3 marca 2020r. członkowie Rady Szkoły:

1. Zapoznali się i zatwierdzili „Koncepcję pracy szkoły na lata 2020-2025”.
2. Zostali zaznajomieni z informacjami dot. wydatkowania pieniędzy zebranych przez Samorząd Uczniowski i świetlicę w czasie kiermaszów.
3. Zatwierdzili przekazanie funduszy na zakup nagród m. in. dla laureatów konkursów czy organizację warsztatów językowych Euroweek.
4. Członkowie Rady Rodziców przekazali informacje związane z terminem przebudowy budynku przy ul. Bartniaka 13, które poznali podczas spotkania w Urzędzie Miasta z Burmistrzem Grodziska Maz.  p. Benedykcińskim, p. Olkowskim i p. Burzyk:
- kwiecień 2020 – ogłoszenie przetargu;
- czerwiec 2020- rozpoczęcie prac budowlanych, które miałyby trwać przez 3 lata i wykonywane być etapami, tak by nie zakłócać bieżącej pracy szkoły.
Władze zapewniły, że wszystkie zgody formalne oraz projekt są już przygotowane.

dodano 2020/03/04 Katarzyna Karpińska

3 grudnia odbyło się posiedzenie Rady Szkoły,  podczas którego:
1. Omówiono plan pracy Samorządu Uczniowskiego.
2. Omówiono projekt  kiermaszu świątecznego.
3. Przekazano informacje na temat programu Aktywna Tablica.
4. Poinformowano o stanie prac dot. przebudowy budynku przy ul. Bartniaka 13a.
5.Omówiono projekt warsztatów językowych oraz wniosek o przystąpienie do programu CEO nt. przedsiębiorczości.
6. Odbyły się obrady komisji rewizyjnej i zatwierdzono sprawozdanie finansowe Rady.
7. Przyznano środki na zakup nagród w konkursach i organizację balu karnawałowego.

dodano 2019/12/08 Katarzyna Karpińska

Podczas  posiedzenia Rady Szkoły w dniu 10 września 2019r.:
1. Omówiono i uchwalono zmiany w Statucie Szkoły.
2. Omówiono pozytywnie zaopiniowano zmiany w Programie Wychowawczo - Profilaktycznym.
3. Omówiono i pozytywnie zaopiniowano terminarz dni wolnych w roku szkolnym 2019/2020.
4. Omówiono sprawy monitoringu szkolnego.
5. Poinformowano zebranych o powołaniu  Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły.
6.. Przeanalizowano ofertę firmy wykonującej zdjęcia w roku 2019/2020.

dodano 2019/10/01 Katarzyna Karpińska

Rok szkolny 2018/2019

30 sierpnia 2018r. odbyło się posiedzenie Rady Szkoły, podczas którego:
1. Omówiono i uchwalono zmiany w Statucie Szkoły.
2.  Pozytywnie zaopiniowano kandydatów na stanowiska zastępcy dyrektora.
3. Przeprowadzono rozliczenie finansów Rady. Z rozliczeń wynika, iż w roku 2017/2018 wpływy na konto Rady wyniosły 4999,83 zł. Jednocześnie gotówką wpłacono 1490zł. Omówiono szczegółowo wszelkie wydatki, które objęły kwotę 8631,19zł.
4. Omówiono inicjatywy związane z nowym rokiem szkolnym.

dodano 2018/09/01 Katarzyna Karpińska

Rok szkolny 2016/2017

29 maja 2017r. odbyło się zebranie Rady Szkoły, w czasie którego:
1. Omówiono planowane zmiany w programie wychowawczym i programie profilaktycznym.
2. Wprowadzono zmianę w regulaminie Rady Szkoły obejmując koniecznością wnoszenia wpłat na fundusz również dzieci z punktu przedszkolnego i klas zero uczęszczające do naszej szkoły.
3. Rozpatrzono pozytywnie podania o sfinansowanie zakupu nagród dla laureatów konkursów.
4. Ustalono, że w przyszłym roku szkolnym, zdjęcia uczniom wykona firma FotoAgnes.
5. Omówiono kwestię zakupu tablic multimedialnych.

dodano 2017/05/30 Katarzyna Karpińska

W dniu 20 marca 2017r. odbyło się wspólne posiedzenie Rady Szkoły i Rady Rodziców. Podczas zebrania:
1. Omówiono przygotowania jakie trwają w szkole w związku z wprowadzeniem od września reformy oświaty.
2. Pani Renata Nowakowska poinformowała zgromadzonych o  strajku szkolnym, który odbędzie się 31 marca    2017r.. Rada Rodziców wyraziła swe poparcie dla strajkujących.
3. Przedstawiono terminy związane z rekrutacją.
4. Przeanalizowano kwestie związane z bezpieczeństwem uczniów.
5. Rozpatrzono wnioski o nagrody dla laureatów konkursów.

dodano 2017/03/22 Katarzyna Karpińska

Podczas zebrania Rady Szkoły w dniu 25 października 2016r.:
1. Zatwierdzono na mocy uchwały sprawozdanie finansowe za rok szkolny 2015/2016.
2. Zaplanowany wydatki Rady na  rok szkolny  2016/2017- w tym zakup szaf  na sprzęt komputerowy, z którego uczniowie będą mogli korzystać na lekcji.
3. Wyrażono zgodę na sfinansowanie z funduszu Rady: nagród w konkursie „Barwy Jesieni” i materiałów  na dekoracje przygotowane na Grodziską Scenę Talentów.
4. Wyrażono zgodę na organizację z funduszu Rady koncertu dla uczniów kl. 0- III.
5. Omówiono kwestię przerwy obiadowej, która bywa niewystarczająca , dla niektórych uczniów z kl. IV- VI.
Termin kolejnego zebrania został ustalony na 7 grudnia 2016r.

dodano 2016/10/26 Katarzyna Karpińska

Podczas zebrania Rady Szkoły w dniu 29 sierpnia 2016r.:
1. Zatwierdzono na mocy uchwały zmiany w Statucie Szkoły i WZO.
2. Funkcję przewodniczącego Rady Szkoły powierzono pani Magdalenie Jędrych.
3. Wyrażono pozytywną opinię dla kandydatury p. Anny Rusteckiej Krawczyk na stanowisko zastępcy dyrektora.
4. Omówiono kwestię ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2016/2017.
Termin kolejnego zebrania został ustalony na początek października.

dodano 2016/08/30 Katarzyna Karpińska


Szkoła Podstawowa nr 1 w Grodzisku Mazowieckim admin: PZ