w Grodzisku Mazowieckim

Grodzisk Mazowiecki

    Grodzisk Mazowiecki leży w centralnej Polsce, blisko głównych szlaków komunikacyjnych kraju i liczących się centrów ekonomicznych. To usytuowanie zapewnia nie tylko szybkie połączenie z największym rynkiem stołecznym (30 km do centrum Warszawy), ale daje możliwość łatwego dojazdu do Łodzi, Katowic, Krakowa, Poznania i Gdańska.

Szkoła bliżej nauki:

  

Nowe pomoce w pracowni przyrodniczej!

     W ramach realizacji projektu „Szkoła bliżej nauki” nasza szkoła otrzymała przyrządy i urządzenia do obserwacji oraz preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych, a także sprzęt laboratoryjny  i chemiczny, przyrządy, odczynniki modeli, materiały  zużywalne. Pomoce będą wykorzystywane na lekcjach i zajęciach we wszystkich klasach w naszej szkole, nie tylko tych biorących udział w projekcie.

dodano 2018/05/21 Renata Nowakowska

Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik

    W środę, 28 lutego, odbyła się wycieczka klas 5b i 5c do Centrum Nauki Kopernik w ramach projektu „Szkoła Bliżej Nauki”. Wizyta składała się z dwóch części. Jedną z nich był warsztat w „Majsterni”, podczas którego dzieci uczyły się pracować zespołowo. Uczniowie w grupach, z pełnym zaangażowaniem, tworzyli maszyny z materiałów przygotowanych przez animatorów, które miały podnosić coś i przemieszczać w inne miejsce. Zaś podczas drugiej części uczniowie swobodnie zwiedzali wystawy. Wycieczka zakończyła się obiadem.

dodano 2018/03/05 Renata Napiórska

Nowe pomoce dydaktyczne w naszej szkole!

     W ramach realizacji projektu „Szkoła bliżej nauki” nasza szkoła w  październiku 2017 roku otrzymała zestawy micro:bit –50 minikomputerów, służących pomocą w nauce programowania. W połowie grudnia 2017 roku otrzymaliśmy zestawy „Woda”, pozwalające poznać różnorodne właściwości tak powszechnej na Ziemi cieczy. 10 zestawów, które otrzymaliśmy ma zagwarantować wygodną pracę na lekcji w taki sposób, aby uczniowie mogli indywidualnie lub w małych grupkach realizować zadania. Dodatkowo przekazany sprzęt może być wykorzystywany na lekcjach i zajęciach we wszystkich klasach w naszej szkole, nie tylko tych biorących udział w projekcie.

     Projekty badawcze, prowadzone przez uczniów we współpracy z naukowcami, wyposażenie pracowni i lekcje pełne eksperymentów. Rusza dwuletni projekt Szkoła Bliżej Nauki, realizowany przez Centrum Nauki Kopernik w partnerstwie z samorządami z Mazowsza. Bierze w nim udział 38 szkół z Warszawy i mazowieckich gmin, ponad 160 nauczycieli i prawie 2000 uczniów. W tym gronie znajdują się także szkoły z gminy Grodzisk Mazowiecki:
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Grodzisku Mazowieckim,
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. M. Konopnickiej w Grodzisku Mazowieckim,
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. L. Teligi w Grodzisku Mazowieckim,
Szkoła Podstawowa im. dra M. Chełmońskiego w Adamowiźnie.
W Szkole Podstawowej Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim do projektu zakwalifikowane zostały dwie klasy, klasa 5b i 5c.
W najbliższym czasie nauczyciele biorący udział w projekcie wezmą udział w warsztatach w Centrum Nauki Kopernik, dotyczących eksperymentów i interaktywnych eksponatów, po których razem z uczniami zwiedzą Centrum Nauki Kopernik (dla uczniów naszej szkoły taki wyjazd zaplanowany został w lutym 2018r.).
Uczniowie jak naukowcy
Integracja edukacji z nauką jest jedną z najważniejszych dróg unowocześniania edukacji. Stosowanie metody badawczej w nauczaniu i korzystanie z różnorodnych przestrzeni edukacyjnych uczy odwagi i przygotowuje do różnych nieprzewidywalnych sytuacji w życiu.
Naukowiec codziennie mierzy się z nieznanym, ale wie, jak sobie z tym radzić: pyta, stawia hipotezy, testuje, błądzi, wyciąga wnioski, poprawia. Uczeń, poznając świat z pasją i odwagą – jak naukowiec, który na co dzień bada rzeczywistość – ma szansę być twórczy i krytyczny. Samodzielnie szukać rozwiązań. Bez obaw stawiać czoła wyzwaniom, jakie czekają go w dorosłym życiu. Współczesna edukacja musi reagować na zmiany. Przyszłość należy do ludzi twórczych, odważnych i odpowiedzialnych. Dlatego głównym celem Szkoły Bliżej Nauki jest zbliżenie środowisk edukacyjnych i naukowych oraz stworzenie w szkołach biorących udział w projekcie warunków do nauczania z wykorzystaniem elementów metody badawczej. Projekt pomoże rozwijać kompetencje nauczycielom i uczniom (umiejętności informatyczne i matematyczno-przyrodnicze, kreatywność, praca zespołowa) oraz  promować aktywność naukową. Aby osiągnąć pożądany efekt, należy odpowiednio przygotować edukatorów, uczniów oraz przestrzeń. Dlatego w projekcie zaplanowano warsztaty, zwiększające kompetencje nauczycieli, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i specjalne zajęcia dla młodzieży.
Krok po kroku
Projekt Szkoła Bliżej Nauki został podzielony na etapy, które pozwolą dyrektorom, nauczycielom i uczniom wdrożyć się w pracę metodą naukową.
Już w zimowym semestrze 2017/2018 nauczyciele spotkają się na pierwszym warsztacie dotyczącym eksperymentów i interaktywnych eksponatów, po którym razem z uczniami zwiedzą Centrum Nauki Kopernik.
Kolejny warsztat nauczycielski odbędzie się na początku 2018 r. Jego uczestnicy dowiedzą się,  jak tworzyć scenariusze zajęć z wykorzystaniem metody badawczej i przeprowadzą takie lekcje  w swoich klasach. W tym czasie do szkolnych pracowni trafi także nowy sprzęt.
Rok szkolny 2018/2019 to kolejna wizyta klasowa w Centrum Nauki Kopernik, ze ścieżką zwiedzania tym razem aktywnie przygotowaną przez nauczycieli.  We wrześniu 2018 r.  rozpocznie się najważniejszy etap projektu - praca nad projektami z udziałem naukowców i udział w ich badaniach. Efekty wspólnych działań uczniów, nauczycieli i naukowców zostaną zaprezentowane w maju 2019 r.

http://www.kopernik.org.pl/projekty-specjalne/projekty-europejskie/szkola-blizej-nauki/

dodano 2017/10/20 Renata Nowakowska


Szkoła Podstawowa nr 1 w Grodzisku Mazowieckim admin: PZ